Dannemora kyrka

Välkommen till Dannemora kyrka i Uppland! En medeltida kyrka med ett rikt gudstjänstliv!

En svensk medeltida kyrka från slutet av 1400-talet, rikt bemålad med autentiska bilder

 
Rosenkransen Dopfunten Vapenhuset Kyrkans historia
Interiör Altaruppsats Predikstol Bildförteckning
Målningar i koret Målningar i mellanvalvet Målningar i bakre valvet Filschema

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-09


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se