Dannemora kyrka

Predikstol

 

Predikstolen kom på plats år 1685 men var då placerad på södra sidan i kyrkorummet

Sedan 1788 finns den i långhuset i nordöstra hörnet

Den är utförd i barockstil och tillverkad i en Stockholmsverkstad

 

 

Triumfkrucifix

från 1300-talet kröner predikstolens tak

Krucifixet som nu finns på predikstolstaket var under 1700-talet placerat mitt i korfönstret.

Petrus med nyckel och bok

Kristus med världsklotet och höger hand i välsignande gest

Evangelisten Johannes med kalk

Paulus med svärdfäste och bok

Detalj av predikstolens rika ornamentering

Detalj av predikstolens rika ornamentering

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2010-12-03


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se