Dannemora kyrka

Altaruppsats

 

En triumfbågsvägg skiljer koret från långhuset och den begränsade öppningen gör att uppmärksamheten koncentreras till altaret

Östfönstret i koret har en till fönstret anpassad inramning. Denna är sammansatt av delar, skurna i trä med kraftfulla akantusslingor

Träarbetet är utfört av bildhuggaren Erik Lindh från Norrland 1730-31

Målningen har utförts av målarmästare Anders Holmberg vid samma tid

 

Den segrande Kristus

står på världsklotet högst uppe på altaret

Skulpturen har ursprungligen krönt predikstolstaket

Överstycke till altartavlan

från 1700-talet

 

 

 

Den sista måltiden

Altarets mittbild är utskuret i trä som sedan vitmålats oh försetts med förgyllda detaljer

Troligen äldre än själva altaruppsatsen.

Konstnär okänd

Närbild av träarbetet som omfattar fönstret ovanför altaret

Bakom skymtar väggmålningar, som nu inte kan ses på grund av den stora altaruppsatsen

Akantusslingor och hängande blomknoppar.

I bakgrunden syns kalkmålningarna från 1500-talets början. En del av dessa försvann när korfönstret togs upp

Fönsteromfattningens krön med en sol, strålgloria

Av förgyllt trä

Solen från 1956

 

   

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2010-12-03


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se