Dannemora kyrka

Välkommen in i kyrkan!

 

Du möts direkt av de överdådiga väggmålningarna från början av 1500-talet med förlagor från medeltida träsnitt ur bland annat Biblia Pauperum.

Här nedan visas översiktsbilder från kyrkan. Du kan också härifrån gå vidare för att studera enskilda föremål och detaljer ur bildprogrammet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkorummet med sina tre traveer är rektangulärt som i de flesta senmedeltida upplandskyrkor Se planritning

En triumfbågsvägg skiljer koret från långhuset och den begränsade öppningen gör att uppmärksamheten koncentreras till altaret

Östfönstret i koret har en till fönstret anpassad inramning. Denna är sammansatt av delar, skurna i trä med kraftfulla akantusslingor. Träarbetet är utfört av bildhuggaren Erik Lindh från Norrland 1730-31. Målning och förgyllning har utförts av målarmästare Anders Holmberg samma år

I förgrunden två utsirade bänkpyramider även de utförda av Erik Lindh

 

 

 

Över valvytorna spänner tegelribborna sina bågar och bildar mönster. (Bild från nordväggen mellan mittersta och bakersta valvet. Läktaren skymtar till vänster i bild.)

De två bakre valven är stjärnvalv så kallade sturestjärnor medan korets valv är ett åttadelat kryssvalv

Kyrkan har idag fem stora fönster. De har förstorats i sen tid och från början fanns inte nordfönstret, det kom till på 1800-talet

Ljuset i den medeltida kyrkan måste ha varit mycket sparsamt och kyrkorummet dunkelt även om det ibland lystes upp av talg- eller vaxljus

Det måste ha varit så mörkt att det var svårt att urskilja bilderna, vilket det även är idag om inte dagsljuset är fördelaktigt och om de elektrifierade ljuskronorna inte lyser. I vissa delar av kyrkan måste man under alla omständigheter belysa en bild med strålkastare för att kunna visa och berätta om den

Knippe med tegelribbor

Den springer ut från ett konsolliknande fäste i väggen. Ribborna är schablonerade eller målade med olika mönster

(Här från södra väggen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korets åttadelade kryssvalv

Bild saknas

Valvet i mellandelen av kyrkan

med änglar som bär passionsredskapen avbildade

Detta är ett stjärnvalv och finns även i bakre kyrkdelen

 

Heliga Maria med Jesusbarnet 

Staty i trä från sent 1400-tal vid norra triumfbågen

Sankta Gertrud ?

Skulpturen återfanns 1938 under golvet i klockstapeln

Dörren in till sakristian

på korets nordvägg under den tredubbla rosenkransen

Stig på!

   

Orgelläktare från 1767

orgelfasad och balustrad från 1892

 

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-08


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se