Dannemora kyrka

Dopfunt från omkring 1500

 

Dopfunten från omkring 1500 är förmodligen av Singömarmor. Den innehåller flera intressanta detaljer. Den runda skålen kantas av fjorton rosor i rundlar sinsemellan förenade av nedhängande bågar.

Cuppan täcktes tidigare av ett tennfat från år 1619. Redan år 1685 anges det som "söndrigt" och ersattes med ett nytt. Nuvarande cuppa är från 1940-talet.

Mellanpartiet, skaftet eller noden, består av ett kubiskt block med avfasade hörn så att de plana ytorna ter sig cirkulära. De fyra sidorna är utsmyckade med olika figurer, se nedan.

Foten är upptill försedd med en repstav och har fyra hörnfigurer, se nedan. Gestalterna är primitivt tecknade med karakteristiska runda ögon. Då en kropp finns med är den liten i förhållande till huvudet. Armarna är ofta böjda i tvära vinklar.

 

 

Dopfuntens nodfigurer

Rombiska fält

En prästs ansikte

En ros

Gestalt i helfigur

Lipande gubbe

Figur som kastar vatten

 Fyrfotadjur

Präst?

I Dannemora kyrka finns även rester av en äldre dopfunt

Fot och skaft tillhörig en äldre dopfunt från 1200-talet. Tills för något sekel sedan fanns också cuppan, skålen. Det har sagts att dåvarande präst använde den som vattentråg för kreaturen. Uppgifterna från äldre församlingsbor går emellertid isär och trots efterforskningar på angivna platser har den inte återfunnits.

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2010-12-03


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se