Dannemora kyrka

Målningar i bakre travéns stjärnvalvshjässa


Vi tror på Gud Fader allsmäktig

Förmodligen Petrus

Text på språkband: Credo in deo un Patrem omnipotentem = Vi tror på Gud fader allsmäktig

Himmelens och jordens skapare

Andreas

 

Vi tror ock på Jesus Kristus

ev Jakob minor

Hans enfödde son, vår Herre

ev. Lukas

Text på språkbandet: filiu dei unigenitum, dus nostra = Guds enfödde son, vår Herre

Avlad av den Helige Ande

 

(otydbart språkband)

Född av jungfrun Maria

Ev. Matteus

oläslig text

Pinad under Pontius Pilatus

Simon Seloten

Textfragment på språkbandet: pastire (?) sub pontio pilatus = pinad under Pontius Pilatus

Korsfäst, död och begraven

Johannes

Text på språkbandet: Crucifici, mortuos (?) ascende = korsfäst, död och begraven


Östra väggen: Det finns egentligen ingen östvägg i bakre travén, den består av valvöppningen mot mellersta travén. Övergången mellankyrkans tre delar är starkt markerad genom breda och djupa ribbknippen som med sina mångdekorerade ribbor utgör en kraftfull skiljelinje. På denna del av valvet finns även en bild av Jakobs kamp med en ängel.

Södra väggen: Den södra väggen i bakre delen av Dannemora kyrka innehåller två apostlar med ord ur trosbekännelsen, Natans strafftal till David, synderskan i fariséns hus, Lasarus uppväcks, Jesus intåg i Jerusalem, Moses botar den leprasjuka Mirjam, Jakob får bud om Josefs död, Judas inför översteprästen, Absalom erbjuds krona och spira och Kristus på korset med pinoredskapen.

Västra väggen Västra väggen i kyrkan och bakre travén är till största delen dold av orgelläktaren och den stora orgeln. Bakom orgeln finns ett fönster. För att studera dessa målningar måste man stå uppe på orgelläktaren.

Högst i hjässvalvet två apostlar med text ur trosbekännelsen. Därunder bilden av Joab som dödar Abner, Sankt Olofs härärd och sankta Ursula och de elvatusen jungfrurna. Josef säljs, Judas förhandlar med översteprästen, Josef säljs till Potifar och Melkisedek utdelar bröd och vin.

Norra väggen Norra väggen i den bakre delen av Dannemora kyrka har i valvhjässan två apostlar som förmedlar trosbekännelsen. Bild finns av Isak som bär ved till Abrahams offer. Här finns fortsättning av Ursulasviten med den heliga Ursula hos en döende munk. Även bilder av Kristus som driver ut månglarna ur templet, nattvarden, fottvagningen och scenen i Getsemane finns på denna vägg.

 


För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-09


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se