Dannemora kyrka

Bildförteckning

 
Denna websida vill underlätta att finna bilder med ett speciellt tema. Bilderna är enbart hämtade från Dannemora kyrka.

"Jag heter Chakulokur og jak är moke dumer"

(Text på bildens språkband)


Jesu liv

Gamla testamentets personer och händelser

Passionsredskap

Speciella symboler

Heliga Marias liv

 • Bebådelsen

 • Bebådelsen (ur rosenkransen)

 • Maria och Elisabets möte
 • Maria möter Elisabet (ur rosenkransen)
 • Jesu födelse
 • Maria med Jesusbarnet
 • Maria och Jesusbarnet, staty
 • Jesus frambärs i templet
 • Flykten till Egypten
 • Pieta (ur rosenkransen)
 • Pingstundret (ur rosenkransen)
 • Pingstundret
 • Marie död
 • Marie begravning
 • Jesu lärjungar

  Rosenkransen

  Trosbekännelsen

  Helgon

  Kyrkofäder

   

   

   

   

  För information om församlingens verksamhet

  www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

   

  Senast uppdaterad:


  Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

  © Dannemorabygdens församling

   dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

  Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

  Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se