Dannemora kyrka

Den tredubbla rosenkransen

 
Norra korväggen i Dannemora kyrka innehåller en målning av en tredubbel rosenkrans - unik i sitt slag

I centrum finns Maria med Jesusbarnet på sin arm. Maria är omgiven av strålar och har fötterna på en månskiva. Hon tolkas som den apokalyptiska kvinnan i Johannes Uppenbarelsebok (Upp.12:1)

Runt Maria finns tre kransar med vardera fem medaljonger och fem dekader Mariarosor. För varje Mariaros beder man bönen "Hell dig Maria", alltså tio stycken i en dekad, medan man mediterar över en av de hemligheter som avbildas i medaljongerna. I dem finns viktiga händelser ur Jesu liv

Dessa tre koncentriska ringar anger

 

   

Maria med Jesusbarnet

De femton hemligheterna:

1 Marie Bebådelse

2 Maria och Elisabets möte

3 Jesu födelse

4 Jesus omskäres i templet

5 Heliga tre konungars uppvaktning

6 Jesus bär korset

7 Korsfästelsen

8 Pieta

9 Gravläggningen

10 Kristus i dödsriket

11 Kristus som örtagårdsmästare

12 Kvinnorna vid graven

13 Tomas tvivel

14 Jesu himmelsfärd

15 Pingstundret

 

"Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus. Heliga Maria Guds moder bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen"

På bilden syns Mariarosor åtskilda av molnband samt två medaljonger

Den innersta glädjerika rosenkransen har vita rosor med röd mitt. Mellankransen är den smärtorika rosenkransen, som har röda rosor med gul mitt. Den yttre ärorika kransens rosor är vita med guldmitt


Den glädjerika rosenkransen

(den innersta kransen med vita rosor med röd mitt)

 

Bild 1

Marie bebådelse

Bild 2

Maria och Elisabets möte

Bild 3

Jesu födelse

Bild 4

Jesus omskäres i templet

Bild 5

Heliga tre konungars uppvaktning

"Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig" (Luk 1:28)

Jag är Herrens tjänarinna" (Luk 1:38)

"Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig" (Luk. 1:42)

"Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget" (Luk. 2:7) "När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren" (Luk. 2:22) "De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra" (Matt 2:11-12)

Den smärtorika rosenkransen

(den mellersta kransen, röda rosor med gul mitt)

Bild 6

Jesus bär korset

Bild 7

Korsfästelsen

Bild 8

Pieta

Bild 9

Gravläggningen

Bild 10

Kristus i dödsriket

"Han bar själv sitt kors" (Joh. 19:17)

"Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge" (Luk. 14:27)

"Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör"

"Fader, i dina händer lämnar jag min ande" (Luk. 23:34,46)

Maria med sin döde son Jesus "Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav som han låtit hugga ut åt sig i berget." (Matt 27: 59-60)

"Efter tre dagar skall jag uppstå" (Matt 27:63)

(Kristus räcker handen åt Adam och Eva)


Den ärorika rosenkransen

(den yttersta kransen, vita rosor med guldmitt)

Bild 11

Kristus som örtagårdsmästare

Bild 12

Kvinnorna vid graven

Bild 13

Tomas tvivel

Bild 14

Jesu himmelsfärd

Bild 15

Pingstundret

"Hon trodde att det var trädgårdsvakten ... Jesus sade till henne: ´Maria´ " (Joh. 20:15,16)

"Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade." (Matt 28:5-6) "Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!" (Joh. 20:27) "När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen" (Mark 16:19) "Alla uppfylldes av helig ande" (Apg. 2:4)

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2010-12-08


Detta är Dannemorabygdens församlings extra hemsida

www.dannemorabygden.se

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se