Dannemora kyrka

Målningar i mellersta travén

   
 

Ovanför koröppningen Kristi återkomst med de visa och de fåvitska jungfrurna

Två apostlabilder finns till höger med Simon Zeloten och Johannes

I valvsvickeln två änglar

Östra väggen

i kyrkans mellersta del

korvalvet med predikstolen till vänster och dopfunten till höger

Bänkpyramiderna på de första bänkarna förstärker koret som kyrkans heliga rum

 

 

 

Södra väggen

i kyrkans mellersta del

Ett fönster och dörr till vapenhuset

En serie bilder med motiv från Johannes Döparens liv och också Jesu dop.

Ormen frestar Eva, spejarna med den stora druvklasen och Ruben vid brunnen

I valvsvickeln profet med språkband och en ängel med tång och svamp

Bilden av Veronica med svetteduken

Västra väggen

i kyrkans mellersta del

upptas av orgelläktaren den stora orgeln

I hjässvicklarna finns två änglar med passionsredskap

Esau inför Isak,

Höga visans brud söker sin älskade

Jona som stöts ut ur valfisken

 

Norra väggen

i kyrkans mellersta del

Jesse rot

Abraham offrar Isak

Jesu himmelsfärd samt pingstundret

I hjässan en bild av en ängel med passionsredskap

 

 

Välkommen att närmare studera målningarna i kyrkans mellersta travé. Klicka på respektive länk!
Läs mer om målningarna i boken: Ahlbäck Gunnar, 2009, Målningarna i Dannemora kyrka, Udda toner

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-09


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se