Morkarla kyrka

Följ med på en rundtur i kyrkan

 

 

Strålgloria av förgyllt trä. Ritad av arkitekt Jörgen Fåk, 1956

Malmkrona med 6 pipor. E. Jonssons gelbgjuteri, Skara, 1956

Altartavla från år 1787

Altare av murat tegel med altarskiva av röd kalksten. Ritad av arkitekt Erik Fant. Predellan med en kalk omgiven av strålgloria, 1956

Altarbrun komponerad av konstnären Gunnar Haking, 1956

Nischer i korvägg framtagna vid restaurering 1955-56. Har förmodligen utgjort förvaringsplats för nattvardskärl o d. Nu igenmurade

Nummertavla av arkitekt Erik Fant, 1956

Dopfunt från 1200-talet. Dopfatet från 1956

Enkla kryssvalv med ribbor av helstens bredd, slagna samtidigt med att kyrkan uppfördes. Låter oss datera kyrkan till omkring 1450

Igenmurad uppgång till sakristivinden försedd med lucka från 1956. Gångjärnen ursprungliga

Ingång till sakristian försedd med gammal järndörr, möjligen lika gammal som själva kyrkan, Sakristian från år 1778

Timglas från 1600-talets senare del

Predikstol från 1622.

Gravsten från 1649 över Johan Clementis, regementspastor, som möjligtvis innehaft tjänst i Morkarla

Malmkrona med 16 pipor

Bänkpyramider från 1956

Bänkinredning från 1956 med bänksäten från 1897 Bänkdörrar. Kopior efter förebild av gamla bänkdörrar från 1750

Orgel

(Teckning: Gunnar Ahlbäck)

 

 

Altartavla

 

Predikstol

Dopfunt

Bänkpyramider

Kalkmålningar

Skoellabilder

Klockstapeln

Orgel

Gravstenar

Församlingshem

 

Präster  

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-15


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se