Morkarla kyrka

Altartavlan

 

Jesu sista måltid med lärjungarna

Kristus i mitten lyfter blicken och välsignar vinet
Han lyses upp av ett ljus, som kommer från en obestämbar ljuskälla och hans huvud omges av ljusstrålar
Alla lärjungarnas blickar är riktade mot honom utom Judas Iskariots, som vänder sig bort och böjer sig ned som om han vill gömma undan penningpungen, som han håller i vänster hand.

Förgrundens kraftfulla gestalter bildar tillsammans med den ljusomstrålade stående Kristus en triangel
Som en liggande oval ter sig ringen av lärjungarnas ansikten
Målningen får genom den strängt genomförda kompositionen en fast struktur, där det geometriska mönstret bryts och livas av den stående gestalten till vänster

 

Målningen är ett svenskt arbete från mitten av 1700-talet av en okänd mästare

 Den skänktes av bruksherren på Österby H W Peill. Hur den bedömdes i början av 1800-talet framgår av ett protokoll, där det sägs: "Målningen är icke något mästerstycke. Coloriten är visserligen liflig, men personernas physionominer och situationer är till stor del misslyckade."

Före år 1956 hängde tavlan ovanför ingången till sakristian. Den togs ner, rengjordes och konserverades av Johannes Gebhard och fick tillbaka sin roll som altartavla. En målning närbesläktad med denna altartavla i Morkarla kyrka finns infattad på en predikstol i Hammerdals kyrka i Jämtland.

Förgrundens kraftfulla gestalter bildar tillsammans med den ljusomstrålade stående Kristus en triangel

Som en liggande oval ter sig ringen av lärjungarnas ansikten.

Judas bekymmer med penningpungen

Den förgyllda ramen är ett förnämligt arbete, som kröns av ett i trä utskuret parti med korset, törnekronan, sädeskärve och vindruvsklasar  

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-02-03


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se