En medeltida folksaga

(Teckning samt foton Gunnar Ahlbäck. Fakta ur uppsats i etnologi vid Uppsala Universitet hösten 1973 av Gunnar Ahlbäck)

I ett antal medeltida kyrkor finns motivet där djävulen räcker en kvinna ett par skor på en stång. Motivet kallas Sko-Ella eller Skokäringen och finns bland såväl muntliga som skriftliga internationella sagotraditioner. Vissa forskare har sökt samhörighet med vissa indiska fabler och sagor. Andra forskare hävdar att motivet kommit till Västeuropa senast på 1100-talet. Man har spårat samma motiv i en tysk fabelsamling från 1400-talet och från skoldramer från tidigt 1600-tal. Berättelsen förekommer även som polska i framför allt den uppländska folkmusiken. Folksagan har betydande utbredning i tid och rum och berättas i olika varianter, som skiljer sig ifråga om motiv, komposition, personuppsättning och detaljer. Som motiv i kyrkokonsten har den daterats från cirka 1480 - 1580.


Sagan har i stort följande motiv:

Väggmålning i vapenhuset i Morkarla kyrka

(Målad av Ericus Nicolai Gevaliensis år 1584)

Till höger ses den Onde med en stång på vilken ett par skor hänger. Till vänster skymtar den elaka käringen. I renässanskartuschen har förmodligen textbeskrivning till bilden funnits.

Samma motiv finns i andra medeltida kyrkor. I de flesta kyrkorna finns bilden i vapenhuset eller i direkt anslutning till vapenhusdörren. Motivet skall betraktas som moraliserande och varnande. Vissa forskare har menat att förekomsten av djävulsfigurer i vapenhuset beror på att dopet tidigare försiggick där. Andra djävulsmotiv är mjölkharen, en kvinna som kärnar smör, lägger upp en smörtopp, betslad rides av djävulen och i Blåkullascener.


Husby-Sjutolft, Uppland

ca 1480, Albertus Pictor

I anslutning till vapenhusdörren, rödbruna skor med veckad kant, böjd stång

Kumla, Västmanland

 ca 1482, Albertus Pictor

Bilden över långhusportalen skiljer sig från de andra bilderna genom att kvinnan står till höger och djävulen till vänster, gula toffelliknande skor

Numera utplånad text: "Du är värre än jag"

Almunge, Uppland

ca 1485, Albertus skola

Södra valsvickeln över vapenhusdörren

Härnevi, Uppland

1485-87, Albertus Pictor

Motivet sitter anslutning till sköldbåge över vapenhusdörr, ljust rödbruna skor med svart kant

Härkeberga, Uppland

ca 1487, Albertus Pictor

Motivet finns i anslutning till vapenhusdörr, ljust rödbruna skor med svart kant

Viksta, Uppland

 ca 1503, Albertus skola

Bild i anslutning till vapenhusdörr, rödbruna skor med vit kant, stången är gulgrå, rak med kvistar

Edebo, Uppland

 ca 1514, Tierpskolan närstående Eghil

Motiv i sakristian runt dörren in mot kyrkan

 

Sjundeå, Finland

 tidigt 1500-tal, Sjundeå-Esbo-Ingå-mästaren

Bild över västfönster i kyrkans långhus, svarta skor, kraftigt böjd stång

Knutby, Uppland

 ca 1515 (Sjundeå-Esbo-Ingå-mästaren?)

Under sköldbåge i anslutning till vapenhusdörr, böjd stång

Esbo, Finland

 tidigt 1500-tal, Sjundeå-Esbo-Ingå-mästaren

Bild över västfönster i kyrkans långhus, halvcirkelformigt böjd stång

Tensta, Uppland,

 tidigt 1500-tal

Västra valvkappan, textremsa, stång med kvistar

Valö, Uppland,

 sent 1500-tal, Andreas Martinsson

Vapenhusets sydvästra hörn i anslutning till uppgång till kyrkvind, uppåtböjd stång med kvistar

Hökhuvud, Uppland

 1534, okänd mästare

I anslutning till vapenhusdörr, svarta skor med vit kant, rak stång med kvistar

Morkarla, Uppland

1584, Ericus Nicolai Gevaliensis

Vapenhuset, textfragment i kartusch, böjd stång med kvistar

Belägg finns att motivet även funnits i andra kyrkor, men de är överkalkade eller vapenhuset rivet

Home

Films kyrka

Dannemora kyrka

Pastorsexpeditionen

Församlingsliv

Brukskyrkan

Filen ingår i den officiella hemsidan för Films pastorat films.pastorat@svenskakyrkan.se

2010-02-25

Foto: Gunnar Ahlbäck

© Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se