Films kyrka

 
Välkommen till Films kyrka i norra Uppland! En medeltida kyrka med levande gudstjänsliv!
     

Films kyrka består av en medeltida kyrka med en modern tillbyggnad

Läs om gamla kyrkorgeln som nu finns i Seglorakyrka på Skansen

Betrakta ormen i Eden och andra medeltida bilder!

Gamla kyrkan

 

Nykyrkan

Senast uppdaterad: 2010-11-27

Adress till denna hemsida:

www.dannemorabygden.se


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se

 

 

Films socken innefattar en omväxlande bygd, skogen dominerar men inslagen av öppna marker, åkrar och ängar är ändå betydande och småsjöar och dammar stärker det variende intrycket.

I socknens södra delar blir man ständigt påmind om att det är en gruv- och järnbygd man befinner sig i. Gränsen till Dannemora går rätt igenom gruvområdet.

I socknens norra delar dominerar däremot vildmarken med det märkliga och mäktiga naturområdet Flororna i nordväst och skogar i nordost. Färdas man norr ut från Österbybruk så ansluter vägen snart till vägen från Dannemora gruvområde.

Efter ytterligare någon kilometer börjar bebyggelsen, som tätnar i Films kyrkby. Där ligger församlingshemmet till höger och strax till vänster den gula lågstadieskolan. Mitt emot ligger sockenkyrkan och utanför den östra kyrkogårdsmuren sluttar landskapet ner mot Filmsjön.

Kyrkbygge med förhinder I folksägner berättas om hur kyrkan fick sin plats. Man började bygga på ett ställe, som man tyckte var lämpligt, (det lär ha varit vid det så kallade Sakristihålet, en glänta in i ekskogen där bebyggelsen i Österbybruk upphör vid norra utfarten på väg mot Film). Men bygget raserades ständigt och verktygen försvann. Man skaffade nya och började om. Det gick emellertid på samma sätt gång på gång. Till slut fann man verktygen på en helt annan plats och när man började att bygga på detta ställe, gick allt bra och kyrkan kunde färdigställas. Denna historia återges i Grammers berättelser från trakten och relateras också från Film i kommentardelen till Atlas över svensk folkkultur del II, Tro och högtidssed.

Kyrkobyggnad När man först blir varse kyrkan ser den något egendomlig ut. Den medeltida byggnadskroppen med sina gråstensmurar har fått en utbyggnad i söder som med sin ljusgula puts och sin meterhöga stenfot avviker från den gamla.

Det är den så kallade nykyrkan eller Österbykyrkan som tillfördes år 1767. Kyrkorummet räckte inte till för den ökande bruksbefolkningen. En hel del förändringar måste göras. Det gamla vapenhuset med ingång från söder måste rivas och hela södra väggen i mellersta travén, måste huggas ner. Då försvann givetvis också interiörens kalkmålningar ända upp till valvhjässan. Även om man idag sörjer dessa och tycker att kyrkan ser litet egendomlig ut, så måste man vara tacksam att inte hela kyrkan revs och fick lämna plats för en ny av tillräckliga dimensioner. Kyrkan som den är idag saknar ingalunda skönhetsvärden. Den är fylld av intressanta ting, som gör att vi måste räkna den bland våra omistliga kyrkor och en rundvandring i kyrkorummet där man kan följa olika tiders bidrag, ger verkligen syn för sägen.

Home

Dannemora kyrka

Morkarla kyrka

Pastorsexpeditionen

Församlingsliv

Brukskyrkan

Filen ingår i den officiella hemsidan för Films pastorat

Senast uppdaterad: 2010-11-27

Foto: Lena Köster Bergman, Carl Göran Bergman och Gunnar Ahlbäck

© Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se